Website Đang Xây Dựng

CÔNG TY TNHH SX TM TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: 277A Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP.HCM
Địa chỉ giao dịch: 277A Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3951 2348
Hotline: 0903.872929
Fax: (028) 3951 3988
MST: 0303873571
Email: sales@truongphu.vn
Website: www.pinkandblue.vn - www.kodomo.vn - www.fany.vn